PALMOSEPT- ĐEPNO PAKIRANJE ZA SUHO PRANJE I DEZINFEKCIJ RUKU


Za suho pranje i dezinfekciju ruku.

Đepno praktično pakiranje. 

Način upotrebe:
 Na dlanove suhih ruku nanjeti dovoljnu količinu proizvoda i utrljati u kožu ruku i između prstiju, sve dok se koža potpuno ne osuši(najanje 60 sekundi) Ako su ruke vidljivo onečišćene, nečištoću ukloniti postupkom pranja tekućim ili krutim sapunom. 

Aktivni sastojci: Etanol 80g/100g;kvaterni amonijevi spojevi, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridi 0,1g/100 g.
BIOCIDNI PRIPRAVAK S NAMJENOM: DEZINFEKCIJA RUKU. 
VRSTA PRIPRAVAKA: 1-Biocidni proizvod za osobnu higijenu ljudi.
FORMULACIJA: Tekućina.

KLASA: UP/I-543-04/21-05/4. URBROJ: 534-03-2/9-21-2. 
PAKIRANJE: 15 ML
 

Pakiranja