Započela izgradnja fotonaponske elektrane

Novost

Naziv projekta: Izgradnja fotonaponske elektrane Apipharma za  potrebe proizvodnog pogona

Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Dana 19.03.2019 tvrtka Apipharma d.o.o.  je započela s provedbom projekta izgradnje fotonaponske elektrane Apipharma za vlastite potrebe. U okviru projekta je predviđena izgradnja fotonaponske elektrane Apipharma za vlastitu potrošnju snage 65 kW, koja se sastoji od 271 modula snage 270 kW. Izgradnjom fotonaponske elektrane smanjiti će se potrošnja električne energije iz konvencionalnih izvora, tako što će se energija za potrebe proizvodnog pogona dobivati iz OIE.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Potrošnja energije iz konvencionalnih izvora godišnje iznosi 178.374 kWh. Ukupna proizvodnja fotonaponske elektrane će iznositi 59.925 kWh. Ušteda u energiji iznositi će 33,60 %, te će smanjenje CO2 iznositi 14,07 t. Udio obnovljive energije u ukupnoj energiji tvrtke Apipharma će iznositi 33,60 %.

 

Ukupna vrijednost projekta: 729.618,93 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 585.557,51 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 25.11. 2017. – 31.12.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Josipa Boroš, josipa.boros@apipharma.hr , +385 91 33 888 99

Više informacija dostupno je na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr      i  na  https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Galerija